Climas

CLIMES I PAISATGES

EL CLIMA: Es defineix com el conjunt de factors i elements atmosfèrics que caracteritzen l’estat de l’atmòsfera. Fa referència a un punt concret de la Terra i a un determinat perióde de temps. Generalment les característiques de un clima s’obtenen de l’anàlisi d’un període de almenys 30 anys.

ELEMENTS DEL CLIMA:
1) Temperatura.
2) Humitat de l’ aire.
3) Pressióatmosfèrica.
4) Vents.
5) Precipitacions.

FACTORS CLIMÀTICS:
1) Còsmics: Radiació solar.
2) Planetaris o astronòmics: La forma de la Terra, la inclinació de l’ eix de rotación i els moviments terrestres.
3) Geogràfics o terrestres: Altitud, latitud i distància al mar
4) Termodinàmics o externs: Circulació atmosfèrica en altura i en superfície.

ELSCLIMES DE LA TERRA:

1) CLIMES CÀLIDS
1.1) CLIMA EQUATORIAL
1.2) CLIMA TROPICAL
1.3) CLIMA DESÈRTIC

2) CLIMES TEMPERATS
2.1) CLIMA OCEÀNIC
2.2) CLIMA MEDITERRANI
2.3) CLIMA CONTINENTAL

3) CLIMES FREDS
1) CLIMA POLAR
2) CLIMA D’ ALTA MUNTANYA

CLIMES CÀLIDS.

CLIMA EQUATORIAL.

[pic]LOCALITZACIÓ.

El clima ecuatorial es troba en àrees del planeta situades al voltant de la línea de l’equador: conca de l’Amazones, part d’ Amèrica central , conca del Congo i costa del golf de Guinea (Àfrica) i el sud-est d’ Àsia.

[pic]

CLIMOGRAMA. Brasil.

[pic]

VEGETACIÓ.

Les temperaturas elevades i les pluges abundants i constantsafavoreixen una vegetación exuberant: la selva, que a Àsia s’anomena jungla.

FAUNA.

A la selva hi ha moltes espècies diferents d’ocells, rèptils i insectes, a més de mamífers. Algunes espècies han desaparegut o es troben en perill d’extinció a causa d’una explotación abusiva d’aquesta terra.

[pic]

FACTOR HUMÀ.

Els pobles indígenas que habiten a les grans zones de la selva d’ Amèrica i d’Àfrica viuen de la recol·lecció de fruits i de la caça o bé practiquen una agricultura molt rudimentària. La baixa densitat de población de las selves ha fet possible que aquestes persones sobrevivisquen sense posar en perill la natura.

[pic]

CLIMES CÀLIDS.

CLIMA TROPICAL.

[pic]

LOCALITZACIÓ.

Al nord i sud de la zona que ocupa el clima ecuatorial hi ha les zones declima tropical: Amèrica Central i del Sud, sud Àfrica, sud i sud-est d’ Àsia i nord-est d’Austràlia.

EL CLIMA MONZÒNIC.

Una variant del clima tropical en la seua estació seca. La seua característica més representativa es que presenta una enorme cantitat de pluges en sis mesos de l’ any.

[pic]

CLIMOGRAMA.

Els climogrames ens mostren unes temperaturas elevades que oscilen al voltantdels 27 ºC, però poden ser superiors. Les pluges són molt abundants durant quatre mesos de l’any al clima tropical humit, reduint-se aquesta xifra a tres si parlem del clima tropical sec. Aquestos mesos són coneguts com l’ estació plujosa.

VEGETACIÓ.

[pic]

[pic]

FAUNA.

A les zones de bosc tropical es pot trobar una gran varietat d’ocells i també de papallones, vespes i rats-penats.A la sabana, donat que hi ha abundància d’herba i arbustos hi viuen molts animals herbívors com elefants, gaseles, zebres, etc i els seus predadors: llenos, guepards, hienes, etc.

[pic]

FACTOR HUMÀ.

[pic]

CLIMES CÀLIDS.

CLIMA DESÈRTIC.

[pic]

LOCALITZACIÓ.

Els deserts càlids es troben situats al voltant dels tròpics, al costat dels corrent marins freds i en zonescontinentals allunyades de la influència del mar.

[pic]

CLIMOGRAMA.
Argelia.

[pic]

VEGETACIÓ.

[pic]

FAUNA.

[pic][pic]

FACTOR HUMÀ.

[pic]

CLIMES TEMPERATS.

CLIMA OCEÀNIC.

[pic]

LOCALITZACIÓ.

El clima oceànic es localitza entre els paral·lels 40º i 60º al nord i sud de l’equador. Es dona en le facanes occidentals dels continents, ja…